LEADER seminar "LEADER/CLLD tulevik Eestis"

17. oktoobril 2017. a korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakond koostöös Eesti Leader Liidu ja Maaeluministeeriumiga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele seminari LEADER tuleviku teemadel. LEADER seminar toimub RMK Simisalu loodusmajas Vetepere külas Järvamaal.

LEADER seminari teemad: teiste maade CLLD rakendamise kogemused, LEADER põhimõttel erinevate fondide rakendamine uuel programmperioodil (multifondid 2020+).

Lääne-Harju Koostöökogust osalevad infopäeval büroojuht Kerli Lambing ja meetmejuht Ede Teinbas.

Seminari päevakava ja lisainfo: http://maainfo.ee/index.php?id=5254&page=3394& 

Lisainfo: büroojuht Kerli Lambing, +372 50 50 444, kerli@vomentaga.ee

Kuupäev: 
Teisipäev, 17. Oktoober 2017