Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia

Lääne-Harju koostöökogu on juba mõnda aega püüdnud algatada Loode-Eesti geopargi projekti. 2021. ja 2022. aastal välja kuulutatud Loode-Eesti geopargi arengustrateegia koostamise riigihangetele pakumisi ei tulnud. 2022. aastal otsustati edasi liikuda läbirääkimistega potentsiaalsete lepingupartneritega, mille tulemusel jõuti Tallinna Ülikooliga starteegia arengukava koostamises kokkuleppele.

 Tallinna Ülikooliga sõlmitud lepingu tulemusel valmib Loode-Eesti Geopargi arengustrateegia kuni aastani 2030, mille koostamise käigus viiakse läbi järgmised tegevused:

geopargi arengustrateegias hõlmatava ala selge piiritlemine;

antakse ülevaade piirkonna olulisematest geoloogilistest ja looduskultuurilistest väärtustest;

tuuakse esile silmapaistvad geotoobid (geoloogilised loodusmälestised), millel on nii teaduslik, kultuuriline, turismi, õppe- jne väärtus;

antakse ülevaade piirkonna olulisematest ökosüsteemiteenustest;

luuakse tegevuskava geoturismi arendamiseks;

luuakse tegevuskava geoloogilise pärandi kaitseks ja säilitamiseks ning geoloogiateaduste õpetamiseks ja keskkonnateadlikkuse süvendamiseks. 

Vastavalt projekti ajakavale peaks geopargi arengu starteegia olema valmis märtsiks 2024. aastal.

Koos tellijaga moodustatakse juhtrühm, millesse kuulub minimaalselt 10 inimesest.  Juhtrühm koosneb kohalike omavalitsuste, teadusasutuste, RMK, Keskkonnaministeeriumi ja kohalike huvigruppide esindajatest. Planeeritud on, et juhtrühm saab kokku korra kvartalis.

Avaseminar toimub 1. märtsil 2023, kl 12.00 Padisel valitsejamajas

 


 

Kuupäev: 
Pühapäev, 12. Veebruar 2023