Loode-Eesti omavalitsuste ja arendusorganisatsioonide ümarlaud

Loode-Eesti kohaturunduse ümarlaud toimub 4. juunil kl 13-17 Haapsalus restorani Krahw nõupidamiste ruumis. Ümarlaua eesmärk on arutada ja otsustada Loode-Eesti kui turismisihtkoha toimimis- ja rahastusmudel.

Ümarlaua ajakava:

13:00-14:00 Lõuna ja tutvustusring

14:00-14:15 Loode-Eesti kui turismisihtkoht – mis see on, mis on seni tehtud, mis on lähiaastatel plaanis teha / Ede Teinbas, Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht

14:15-14:30 MTÜ Läänemaa Turismi tegevused ja töökorraldus / Annika Mändla, MTÜ Läänemaa Turismi juhataja 

14:30-15:00 Teiste Eesti turismisihtkohtade turundamise mudelid / Karmen Paju, SA Põhja-Eesti Turismi juhataja

15:00-15:30 Kohaliku omavalitsuse roll ja kasu turismi panustamisel / Urmas Sukles, Haapsalu linnapea

15:30-17:00 Arutelu: omavalitsuste roll Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundamisel 

Lisainfo: meetmejuht Ede Teinbas, 58085407, ede@vomentaga.ee

Ümarlaud toimub koostööprojekti „5*Nature"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 4. Juuni 2018