Loode-Eesti veeturismiasjaliste kohtumine

Ootame sind - kohalik elanik, aktivist, ettevõtja ja omavalitsus – koos alustame veeturismi arendusega Loode-Eestis!


Esimesel kohtumisel Puuna Öömajas:
• Tutvume üksteisega
• Tutvume Veeturismi arendamise ( Water Tourism Development) projektiga
• Seame sihte asjalikuks arenduseks ja koostööks

Kohtumise kokkuvõte

Anna teada oma tulekust eliko.koiv@gmail.com

Lisainfo: https://vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine/kaimas-projektid/meede-4

Koostööprojekti „Veeturismi arendamine"​ tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Kolmapäev, 30. Oktoober 2019