MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise seminar

Millist tulevikku me tahame?

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu strateegia uuendamise seminar

Laulasmaa SPA konverentsikeskus

14.veebruar. 2014

15.30 – Tervituskohv.

16.00 – 16.15 Algus, tutvustusring jm soojendusharjutused.

16.15 – 17.30 Kokkuvõte strateegia ettevalmistusfaasis läbi viidud ümarlaudade ja mõttekodade ideedest, ehk sellest, mida me viimase paari aasta vältel oleme rääkinud:

Väliskeskkonna „Suur pilt“ ehk taustsüsteem
Ühised teemad LHKK piirkonna valdades,
Ühised teemad regionaalses koostöös (Harjumaa, Loode-Eesti)

17.30 – 17.45 Kohvipaus

17.45 – 18.10 KÕIGE TÄHTSAMATE TEEMADE valimine ja tulevikukujundamise rühmade moodustamine

18.10 – 19.10 Tulevikukujundajad oma teemarühmades:

Võimalikult täpne kirjeldus olukorrast, mis meid rahuldab ja rõõmustab siin piirkonnas elavate inimestena.

19.10 – 20.00 Tulevikukujundajate ettekanded ja tulevikuvisioonide vastastikune täiustamine.

Proovime ka ülesandeid jagada -  mis on igaühe enda teha , mida LHKK teha saab ja mis jääb kohalike omavalitsuste kanda.

20.00- Õhtusöök

20.30-22.00 Täiustamine jätkub …

Lepime kokku, milline olukord see on, millest me unistame - ja mitte loosungi tasemel, vaid igapäevaelu situatsioonide kirjelduse läbi.  Kui see on selge, leiab kõik muu lahenduse.

Registreeririmine kuni 12. veebruar veebivormi kaudu.

Kuupäev: 
Reede, 14. Veebruar 2014