New Initiatives and Co-operation for Local Economies

Lääne-Harju Koostöökogu on partner koostööprojektis NICOLE – New Initiatives and Co-operation for Local Economies. Selle projekti tulemusena saavad omavalitsused kogemusi ja näiteid, kuidas saada hakkama kliimamuutuste keskkonnas, kuidas vähemusrahvuste kogukondi toetada, kuidas kaasata kohaliku kogukonda ja tugevdada nende koostööd kohaliku omavalitsusega. Valmib kohaliku arengu käsiraamat, parimate praktikate kogumik ja viiakse läbi mitmeid koolitusi ning õppereise Eestis, Soomes ja Slovakkias. Projekti partnerid on Slovakkia, Tšehhi, Soome, Itaalia, Ungari ja Eesti.

Projekti tegevus lükkus tänud COVID-19 olukorrale edasi ja eeldatav projekti lõpp on plaanitud novembris 2022.

NICOLE projekti rahvusvahelise koosoleku käigus Helsingis arutati projekti sisu, projekti tegevuskava, eelarvet ja pandi paika edasine projekti tööjaotus ning ajakava.

Delegatsiooni vastuvõttev Soome partner LAG Pirkan Helmi ry - Arenduskoda tegi esitluse enda tegemistest. Koosolekul osalesid projektipartnerid Ungarist, Soomest, Tśehhist, Eestist, projekti peapartner Slovakkiast ning Zoom keskonna vahendusel Slovakkiast ning Itaaliast. Rahvusvahelisele projektikoosoleku õhtutel toimus võrgustumine ning arutati teiste võimalike koostööprojektide teostamist projektipartnerite vahel.

 

LHKK esindas rahvusvahelisel koosolekul Lääne-Harju Koostöökogu Rahvusvaheliste projektide koordinaator Kaire Luuk.

Koosolekul osalesid projektipartnerid Ungarist, Soomest, Tśehhist, Eestist, projekti peapartner Slovakkiast ning Zoom keskonna vahendusel Slovakkiast ning Itaaliast.

Selle projekti tulemusena saavad omavalitsused kogemusi ja näiteid, kuidas saada hakkama kliimamuutuste keskkonnas,
kuidas vähemusrahvuste kogukondi toetada, kuidas kaasata kohaliku kogukonda ja tugevdada nende koostööd kohaliku omavalitsusega.

 

Kuupäev: 
Pühapäev, 16. Jaanuar 2022