Kohaliku turvalisuse perepäev "Valmisoleku päev"

Lääne-Harju Koostöökogu koostöös Linnalaboriga kutsuvad kõiki turvalisuse päevale 30. juunil 2019. a. Koplimadise tallu.

Päeva esimene osa on mõeldud sisuliseks tööks, kus kohalike võtmeisikute vahel sõlmitakse hea tahte leping käitumiseks kriisiolukorras. Alates 13.00 on oodatud kõik kogukonnaliikmed koos lastega, praktilistesse õpitubadesse “Tuli, vesi, mets ja meie”.

PÄEVAKAVA:

11.00 - 13.00 Linnalabor koostöös Päästeameti ja Harjumaa Omavalitsuste Liiduga ootavad kohalikke võtmeisikud: vallajuhte, külavanemaid, haridus-ja tervishoiuasutuste juhte, politseid, naabrivalve esindajaid jt turvalisuse eest vastutavad isikuid, et mängida läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsiooni

PEREPÄEV

13.00 - 13.20 Lõuna

13.20 – 13.30 Foto- ja videovõistluse “Turvaline kogukond” autasustamine

13.30 – 14.30 Tuli. Praktiline õpituba kogu perele, et osata käituda võimaliku tuleõnnetuse puhul

14.30 – 15.30 Vesi. Praktiline õpituba kogu perele oskamaks käituda targalt veeõnnetusse sattudes või abavajajat aidates

15.30 – 16.30 Mets. Praktiline õpituba kogu perele elementaarsest tarkusest, kuidas metsas käituda ja hakkama saada

16.30 Päeva lõpetamine

Perepäeval osalemine on TASUTA. Palume registreeruda hiljemalt 27.06.2019 lillemae@hotmail.com

Lisainfo: projektijuht Maarja Lillemäe: lillemae@hotmail.com, 53 990 470

Kohaliku turvalisuse perepäev toimub rahvusvahelise koostööprojekti „Local Security”​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Pühapäev, 30. Juuni 2019