Rahvusvahelise koostööprojekti "Local Security" juhtgrupi kohtumine 27.05.2019 Helsingis

Rahvusvahelise koostööprojekti "Local Security" juhtgrupi kohtumine toimub Helsingis 27.05.2019 kell 10.00 - 18.00.

Kohtumisel arutatakse ühiselt projekti raames tehtud tegevusi ja võimalikke jätkutegevusi ning nende ajakava.

Lääne-Harju Koostöökogust osalevad meetmejuht Ede Teinbas ja projektijuht Maarja Lillemäe.

Lisainfo: Lääne-Harju koostöökogu projektijuht Maarja Lillemäe, lillemae@hotmail.com, 5283998.

Õppereis toimub koostööprojekti „Kohalik turvalisus​" raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Esmaspäev, 27. Mai 2019