„Ringlusmajandus maapiirkondades. Global Eko – Inno Eko”.

„Ringlusmajandus maapiirkondades. Global Eko – Inno Eko”.

6.-8. juunini 2022 toimus Eestis „Ringlusmajandus maapiirkondades. Global Eko – Inno Eko”. projekti partnerite vaheline finaalüritus. Üritusele tulid partnerid Itaaliast, Portugalist, Soomest ja Lätist, kus ühiselt arutati projekti tulemusi, kuid põhirõhk oli pandud järgmiste projektiideede genereerimisele.

Projekti käigus on valminud e-raamat, mis kogub ringmajanduse heade praktikate näiteid iga kohaliku tegevusgrupi territooriumilt. Vajuta siia!

 

 

 

 

 

Kuupäev: 
Laupäev, 11. Juuni 2022