SMART RURAL 21 LÕPPKONVERENTS SOPOTIS 16.10-19.10.2022

16.10-19.10.2022 toimus Poola merekuurordi Sopoti sügisese taeva all Euroopa nutikate külade pilootprojekti Smart Rural 21 lõppkonverents.
Mõiste Smart Rural, ehk Arukad külad on Euroopa Liidus üha rohkem tähtsamaks muutuv mõiste, mille käigus toetatakse erinevate toetusvahendite kasutamist maapiirkondade arenguks. Läbi antud tegevuse julgustatakse kohalikke elanikke koostöös tegutsema ja kogukonda ühtsemaks liitma. Eesmärk on parandada kogukondade ja külade jätkusuutlikust, elukvaliteeti ning üleüldiseid võimalusi. 
Konverentsil tutvustati projekti Smart Rural 21 lõpptulemusi, mis on maa-kogukondade ja teiste  sidususrühmadega kogu Euroopas tehtud intensiivse koostöö tulemus.

Projekti on juhtinud Brüsselis asuv ekspertgrupp E40 eesotsas Edina Ocsko viie spetsialistist partneriga eri Euroopa riikidest.
Smart Rural 21 on tuginenud saavutustele, õppimisele ja kogemuste vahetustele 21 pilootkülas 21 EL `i riigis.
Konverentsi esimesel päeval tutvustasid piloot arukad külad enda projekte ja saavutusi. Teisel päeval toimusid intensiivsed töötoad, kus arutati allolevate teemade üle: digitehnoloogia roll, loodus-, arhitektuuri- ja kultuuripärandi säilitamise kunst, vanade hoonete taaselustamine ja taaskasutamine, uued liiklusvahendid, kohalikud energiaühendused, valitud juhtide roll kohalikes algatustes ja ülevaade sarnastest projektidest mujal maailmas, turismi areng maapiirkonnas, Arukate Külade projekti ja CCLD/LEADER suhted.


Lääne-Harju tegevuspiirkonna parimaid praktikaid tutvustas töötubades Lääne-Harju Koostöökogu rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk.
Viimasest töötoast jäi kõlama lause: „Vaatamata CLLD/LEADER`i vaieldamatutele eelistele, mis on viimase kolmekümne aasta jooksul mitmel viisil ja vormis arenenud, avab Arukate Külade projekt akna uuenduslikeks tegevusteks ning kohalike elanike laiemaks kaasamiseks ja mõjuvõimu suurendamiseks, mis viib lõpus LEADER- meetodi noorendamiseni“.
Konverentsi viimasel päeval toimus õppesõit Poola Smart Rural 21 külasse Tomaszyn külasse. See oli ehe näide sellest, kuidas väike grupp kohalikke tegijaid saab koos ise palju ära teha. Külas on 10 majapidamist ja kõik aitavad kõiki. Küla esimees tegi ringkäigu enda farmis, rääkis nutikatest lahendustest niisutussüsteemide, passiivkasvuhoone ja mahepõllumajanduse alal. Talus kasutatakse ka talurobotit, mis tagab selle, et ka suuremaid juurviljapõlde saab harida ilma tööjõuta. 


Teised küla esindajad olid talu õuele püsti pannud telgid, kus pakuti kohalikku toitu.
Konverentsi kokkuvõttes saadi aru, et Smart Rural 21 projekt on olnud väga kasulik ja saadi hoogu Smart Rural jätkuprojekti elluviimiseks. 
 

Kuupäev: 
Reede, 25. November 2022