Töötubade sari "Istuda või astuda?" Vasalemmas

Lääne-Harju Koostöökogu on tugipartneriks Lääne-Harju Noorteinfo ja Karjäärinõustamiskeskusele ESF projekti "Täiskasvanutele karjääriinfo vahendamine ja nõustamine" läbiviimisel. Tegemist on pilootprojektiga, mis kestab 18.02-30.09.2013 ja seda viies erinevas piirkonnas üle Eesti.

Projektis osalevad Tallinn, Lääne-Harjumaa, Saaremaa, Põlvamaa ja Järvamaa Rajaleidja keskused.

Projekti sihtrühmaks on eelkõige töötavad inimesed, kellel on kõige suurem oht tööturult välja langeda, ehk siis kutse- ja erialase väljaõppeta täiskasvanud. Teenus on tasuta ja selle käigus toimuvad eelpool nimetatud keskustes nii individuaalsed nõustamised kui ka erinevad õpitoad igas vanuses inimestele. Arvestades Lääne-Harju Koostöökogu ettepanekut on projekti oodatud ka töötud ning lastega kodus olevad vanemad.

Projekti töötoad toimuvad Vasalemma vallamajas kokku kolmel päeval, mille ajakavad leiad allpool.

Projektis käsitletakse alljärgnevaid teemasid:

Eneseanalüüs.
Kes ma olen, minu väärtused, oskused, enesehinnang, võimalused jne.
Töö- ja haridusalaste tulevikusoovide kaardistamine, mida ma tegelikult teha tahaksin?
Õppimise ja töötamise võimaluste uurimine, info otsimise oskus.
Tööotsimise protsess, töökuulutuste otsimine ja analüüs.
Kandideerimisdokumentide koostamine. CV, kaaskiri, motivatsioonikiri.
Töövestlus.
Kuidas töövestlusel tööandjale silma jääda?
Karjääriplaani koostamine. Reaalselt samm-sammult plaani kirja panemine.

Registreeruda saab kas ühele koolitusele või kõigile kolmele päevale:

Anna oma tulekust teada kairit@keilanoortekeskus.ee või telefoni teel: 6773950/ 53312139.

Infot töötubade kohta ja registreeruda saab ka info@vomentaga.ee, või telefoni teel: 60 87 833/ 51 87 480

Kuulutus

Kuupäev: 
Neljapäev, 20. Juuni 2013