Tule õppereisile SOOME!

5*NATURE PROJEKTI ÕPPEREIS SOOME 19-22.mai 2022

19-22.mai 2022 toimub rahvusvahelise koostööprojekti 5*Nature turismiettevõtjate ja toidutootjate õppereis Soome. Loode-Eesti turismiasjalised ja väiketootjad on võimalus tutvuda projekti partnerite kogemuste ja heade näidetega, mida saaks Loode-Eestis võimalusel rakendada.

Sellele õppereisile ootame eelkõige: 

1) kohaliku toidu ja jookide ja teisi kohalikke ressursse kasutavate toodete väiketootjaid

2) matkade korraldajaid.

Õppereisil osalemise eelduseks on hea inglise keele oskus vähemalt suhtlustasandil. Lääne-Harju Koostöökogu katab kuni 4 osaleja reisikulud alates Tallinna lennujaamast ja majutuskulud. Reisiga kaasnevad kulud toitlustusele, reisikindlustusele ja Eesti-sisesele transpordile tuleb katta osalejatel endil. 

Õppereisil osalemiseks ootame vabas vormis lühikest avaldust (max 1 A4), kus kirjeldate oma seniseid tegevusi ja tulevikuplaane ning põhjendate oma ootusi õppereisile, miks soovite sellel osaleda ja kuidas saadud teadmisi ja kogemusi tulevikus kasutada. Avalduse palume saata hiljemalt 10.04 aadressile kaire@vomentaga.ee.

Juhul, kui avaldusi laekub rohkem kui 4, on Lääne-Harju Koostöökogul õigus osalejad valida. Ühest organisatsioonist/ettevõttest saab osaleda üks inimene.

Lisainfo: Koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk, kaire@vomentaga.ee; tel +372 5668 3996

Õppereis toimub koostööprojekti „5*Nature"​ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Kuupäev: 
Teisipäev, 29. Märts 2022