Üldkoosolek 05.12.2012 Lepiku Külalistemajas

Kogunemine ja kohvi kell 17.30

Üldkoosolek algab kell 18.00

Üldkoosoleku päevakord:

  1. LHKK taotluste menetlemise korra kinnitamine.
  2. Halduslepingu sõlmimine vastavalt Leader - määrusele  § 9 lg 1 p
  3. Rakenduskava kinnitamine 2013
  4. Audiitori kinnitamine
  5. LHKK tegevuskava 2013
  6. Revisjonikomisjoni liikme valimine
  7. Revisjonikomisjoni tegevuskava 2013
  8. LHKK projektiideede kinnitamine taotlusvooruks 2013

Peale ametlikku osa toimub vabas vormis koosviibimine, kus pakutakse maitsvat õhtusööki

Kuupäev: 
Kolmapäev, 5. Detsember 2012