"We are euROPE" projekti rahvusvaheline koosolek Košices, Slovakkias 30.04-04.05.2022

"We are euROPE" (WEROPE) projekti rahvusvaheline koosolek Košices, Slovakkias 30.04-04.05.2022

We are euROPE (WEROPE) projekti prioriteedid olid „Arutelu Euroopa tuleviku üle“ ja „Solidaarsus kriisiaegadel“. Tegu oli Kodanike Euroopa sõpruslinnade projektiga, mis kutsuti ellu septembris 2020 ja oli rahastatud Slovakkia „Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse Via Carpatia“ kaudu. Projekt koosnes ühest rahvusvahelisest koosolekust, mis toimus Slovakkias.  Toimusid We are euROPE seminarid, kus esitleti rahvusvahelisest koosolekust osavõtvate riikide delegatsioonide: Slovakkia, Ungari, Poola, Itaalia, Tšehhi, Eesti ettekandeid.

Iga delegatsioon tegi ettekande teemadel:

1. Mis on noorte roll vaesuse vähendamisel?

2. Kuidas parandada noorte Euroopa kodanike solidaarsusmeetmeid, et edendada võimalusi ümberarenguks ja majanduskasvuks?

Samuti analüüsiti olukorda oma piirkonnas ja riigis ning tehti ettepanekud, kuidas koostöö ja solidaarsuse kaudu probleemile Euroopa tasandil läheneda.

Arutati Euroopa kriisi teemadel ja Euroopa tuleviku üle, toimus networking ning tutvuti kohaliku külaelu, ettevõtluse ja kultuuriga.

Eesti delegatsiooni esindasid Lääne-Harju Koostöökogust Rahvusvaheliste koostööprojektide koordinaator Kaire Luuk ja Rae valla haridusameti töötajad abivallavanemal Bärbel Salumäe, haridus- ja kultuuriameti juhatajal Marju Randlepp ja noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap.

Kuupäev: 
Neljapäev, 5. Mai 2022