Lääne-Harjumaa rahuoluuuringu tutvustus ja ühisprojektide ideekorje

Faktum & Ariko viis Lääne-Harju Koostöökogu tellimusel 2016. aasta lõpul Lääne-Harjumaal läbi küsitlusuuringu, mille eesmärk oli selgitada välja Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna elanike, ettevõtete ja organisatsioonide rahulolu piirkonnas pakutavate toodete ja teenustega, uurida elanikkonna piirkonna taju ja identiteeditunnetust ning teadlikkus Leader toetuste taotlemise võimalustest ja rahuolu LHKK tegutsemisega. 

Uuringu tulemusi esitleti 16. veebruaril 2017 algusega kl 16:00 Lepiku külalistemajas. Uuringutulemuste tutvustuse järel vaadati otsa olulisematele vajakajäämistele piirkonnas ja arutleti, kuidas saaksime neid üheskoos lahendada, kasutades selleks muuhulgas ka LEADER projektitoetusi. 

Päevakava:

15:30-16:00 Kogunemine, tervituskohv ja suupisted

16:00-16:50 Lääne-Harjumaa rahuloluuuringu tulemusi tutvustab Kalev Petti Faktum & Arikost

16:50-17:00 Seljasirutus- ja värskenduspaus

17:00-19:00 Ühisprojektide ideekorje. Oma näiteid tutvustasid Annika Laats EELK Risti kogudusest ning Helbe Kliss ja Maie Üürike MTÜst Jätkusuutlik Vana-Vigala. Arutelu vedas organisatsioonide arengunõustaja Kaidi Peets. Ühisprojektide rühmatööde tulemused panime kirja nii.

Kuupäev: 
Neljapäev, 16. Veebruar 2017