Rahvusvahelise projekti FOCUS "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy" teine seminar

Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht Ede Teinbas ja Ida-Harju Koostöökoja tegevjuht Tiina Sergo osalesid 2.-7. juunil 2016 Kreekas Agias rahvusvahelise projekti FOCUS "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy" teisel seminaril.

Projekti rahastab EL Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Agentuuri (EACEA) programm “Kodanike Euroopa” ja selles osaleb 10 Euroopa partnerit (Kreeka, Portugal, Horvaatia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Küpros, Bulgaaria ja Eesti), juhtpartneriks on Agia omavalitsus Kreekas.

Seminari eesmärgiks oli parimate praktikate vahetamine erinevate sotsiaalse ettevõtluse vormide ja kodanikuaktiivsuse tõstmise osas. Vähetähtis ei ole ka ideede jagamine ning kontaktide loomine uute projektipartnerite leidmiseks. Ede ja Tiina tutvustasid seminaril oma piirkonda, organisatsioone ja piirkonnas ellu viidud sotsiaalset ettevõtlust ja kodanikuosalust toetavaid projektinäiteid.

Osalejatel oli võimalus tutvuda ka Larissa prefektuuri ja Agia omavalitsuse (sh Larissa piirkonna Leader tegevusgrupi) kogemustega Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, näidetega kohalikest algatusest (nt piimatootjate kooperatiiv) ja vaatamisväärsustega. Regiooni turismipotentsiaal on mitmekesine, piirkonnas on meri, mäed, arheoloogilised mälestised, kultuuritraditsioonid. Omavalitsus peab aga oma tähtsaimaks ressursiks aktiivseid kohalikke kogukondi, kes korraldavad festivale jm üritusi. Käesoleva aasta eesmärk on (sise- ja välismaiste) vabatahtlike abiga heakorrastada ja tähistada piirkonna matkarajad, pildistada ja teha radade kaardid.

Projekti kohta leiab rohkem infot http://www.focusproject.gr/index.php/en/

FOCUS "Stimulating new forms of active civic participation through focus on Social and Solidarity Economy" projekti kokkuvõte

Lääne-Harju Koostöökogu projektis osalemise kokkuvõte

 

Kuupäev: 
Kolmapäev, 8. Juuni 2016