Koolitussari “Ringmajanduse kasu väikeettevõttele”

Kutsume Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ettevõtjaid osalema ringmajanduse teemalises koolitussarjas. Koolitussarja eesmärk on anda ettevõtjatele infot, mis on ringmajandus ning miks peaks seda oma ettevõttes rakendama, anda näpunäiteid, kuidas muuta oma ettevõtte toimimine tõhusamaks. Koolitus toimub viiel korral ning iga koolituspäeva raames jagab oma kogemust ka üks piirkonna ettevõtja. 

1. Sissejuhatus ringmajandusse

Koolituse päevakava.

Koolitaja annab ülevaate valitsevatest trendidest, ajenditest, poliitilisest ja regulatiivsest raamistikust.

  • Koolituse materjalid: ringmajandus kui uus majandusmudel – mõiste, trendid, võimalused ja ajendid

Koolitusel jagavad oma ringmajanduse kogemust ettevõtted Cronimet ja Turbliss

Koolitus toimub 24.01.2019 kell 9.30 kuni 16.00 Hatu mõisas

2. Tootearendus/disain ja re-disain 

Ringmajanduse koolitusseeria teine koolituspäev keskendub ringdisaini ja tootearenduse protsessi tutvustamisele. Osalejatele antakse ülevaade disainimõtlemisest ja tootearenduse protsessist ning antakse näpunäiteid oma olemasolevate või ka kavandatavate toodete ringsemaks kujundamiseks.

Koolitusmaterjalid:

Koolituse päevakava.

Koolitusel jagab oma ringmajanduskogemust Paldiskis tegutsev innovaatilist põrandakattematerjali tootev ettevõte Bole Floor

Koolitus toimub 21.02.2019 kell 9.30 kuni 16.00 Paldiskis Pakri Plazas

3. Uued ärimudelid, koostöö ja sümbioos 

Kolmas koolituspäev keskendub ringmajanduse ärimudelitele, ettevõtete vahelusele koostööle ja tööstussümbioosi tutvustamisele. Osalejatele antakse ülevaade erinevatest ärimudelitest, räägitakse, milliseid koostöövariante saaks ja peaks ringmajanduse ärimudelite rakendamisel looma. Muuhulgas antakse lühiülevaade erinevatest piirkondlikest toorme- ja energiavahetusele keskendunud koostöövormidest ja nö tööstussümbioosi näidetest. Lisaks antakse lühiülevaade ärimudelite analüüsist ja arendamisest ringmajanduse kontekstis. Koolitusel jagavad oma ringmajanduskogemust PAKRI Teadus- ja Tööstuspark ja Elmo Rent

Koolitus toimub 21.03.2019 kell 9.30 kuni 16.00 Paldiskis Peetri Tollis.  

Koolituse päevakava.

Koolitusmaterjalid: 

4. Turundus ja märgised 

Neljas koolituspäev keskendub turundusele ja kliendiprofiili loomisele, väärtuspakkumuse sõnastamisele. Vaatame üle ka turundusstrateegiaid keskkonnahoidlike brändide näitel ning räägime öko-märgistest.

Koolitusel jagavad oma kogemusi Liina Kikas professionaalseid puhastusaineid tootvast ettevõttest Estko ning Anu Kukk Rummul tegutsevast kasutatud transpordivahendite varuosade ostu ja müügiga tegelevast ettevõttest KB Auto Eesti

Koolitus toimub 17.04.2019.a. kell 9.00 kuni 16.15 Rummu järve ääres asuvas Paekalda Puhkekeskuses.

Koolituse päevakava

Koolitusmaterjalid:

5. Toetusvõimalused

Koolitusel jagab oma kogemust Paldiskis värskelt tegutsemist alustanud Paldiski Kalajahutehas. 

Koolitus toimub 16.05.2019 kell 9.30 kuni 16.00 Paldiskis asuvas Pakri Parunis. 

Koolituse päevakava

Koolitusmaterjalid:

Sama koostööprojekti raames pakuvad ringmajanduse eksperdid kümnele Lääne-Harju piirkonna ettevõttele konsultatsioone, et selgitada välja nende  võimekus ja võimalused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks. Iga ettevõte saab lisaks oma tootmisprotsessi analüüsile personaalsed soovitused ja võimalikud lahendused ettevõtte töö tõhustamiseks.

Koolitussarja omaosaluse maksumus on 50 eurot, eraldi ühepäevasel koolitusel osalemise tasu 15 eurot. Grupi täitumisel eelistame osalejaid, kes võtavad osa kogu sarjast. Koolitusel osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA), mille suurus ühe osaleja kohta on ca 100 EUR ühe koolituspäeva kohta.

Ringmajanduse auditi omaosaluse maksumus on 100 eurot. Auditi tegelik maksumus on 1000 eurot, millest 90 % tasutakse projekti vahenditest. Ettevõtte jaoks arvestatakse vähese tähtsusega abi (VTA) 900 eurot.

Tegevused (koolitused ja analüüsid) toimuvad koostööprojekti „Ringmajandus maapiirkonnas“ raames, mille tegevusi kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest.

Osalemiseks palume võtta ühendust projektijuhi Kadri Kurmiga, 56698602, kadri@hkt.ee

Kuupäev: 
Neljapäev, 24. Jaanuar 2019